เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท รุ่งโรจน์ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน ต่อสภาวิชาชีพบัญชี โดยให้บริการด้านการจัดการระบบเอกสาร และให้คำปรึกษาด้านบัญชี และระบบภาษีอากร รวมถึง การจัดทำเอกสารเพื่อขออุญาต ในการประกอบธุรกิจ หลากหลายประเภท อีกทั้งยังมี บริการ ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ และตรวจสอบภายในองค์กร โดยผู้มีประสบการณ์ สายตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะ อีกด้วย บริการด้านบัญชีและภาษี บริษัท รุ่งโรจน์ การบัญชีและภาษีอากร…

บริการของเราและค่าบริการ

บริษัท รุ่งโรจน์ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด ให้บริการด้านบัญชีครบวงจร ตั้งแต่จัดตั้งบริษัทใหม่-เลิกกิจการ รวมถึงให้คำแนะนำทางด้านการจัดการระบบเอกสาร และคำปรึกษาด้านภาษี รายละเอียดบริการดังนี้ บริการด้านบัญชีและภาษี ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน จัดทำและยื่นแบบภาษีประจำเดือน (ภงด. 1, ภงด.…

บริการของเรา

อัตราค่าบริการทำบัญชี / ค่าที่ปรึกษา / ภาษีประจำเดือน ราคาค่าบริการ จัดทำบัญชี และภาษี ประจำเดือน เริ่มต้นที่ 2,000 บาท ต่อเดือน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาอาจจะมีเพิ่มขึ้น จากภาระงานที่ต้องทำเพิ่มขึ้น…

ค่าบริการ

ติดต่อเราตอนนี้